VÍME AKTUÁLNĚ!

Záměry Tříkrálové sbírky v lednu 2016 na jihu Čech

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Jednotlivé záměry sbírky na jihu Čech za Charity a farnosti naleznete zde.

Duchovní cvičení 8-10.11. 2012

Ve dnech 8.-10.11 se setkali zaměstnanci, dobrovolníci všech charit českobudějovické diecéze na duchovních cvičeních na Svaté Hoře u Příbrami pod vedením biskupského vikáře biskupa Pavla Posáda.

Nová paní ředitelka v Charitě Kaplice

V Charitě Kaplice došlo ke změně na pozici ředitele. Dloholetou ředitelku Marii Froulíkovou vystřídala Mgr. Ivana Žáčková. Kontaktní údaje - mobil:  731 604 509, e-mail: ivana.zackova@charitakaplice.cz

Diecézní charity Č.Budějovice vydala výroční zprávu za rok 2011

Zpráva obsahuje přehled o činnosti charity, poskytnutých sociálních službách, informace a popis projektů v českobudějovické diecézi a také v zahraničí a výsledky hospodaření. Zprávu naleznete zde.

Prezentace

Podívejte se na prezentace činnosti projektů a charit  v českobudejovické diecézi.

NZDM No. 10 - Program březen 2017

NZDM No. 10 - Program březen 2017

V naší "Desítce" máme novinku! Každý měsíc pro vás budeme připravovat různorodý program, který nám zpestří všední dny. V březnu se můžete těšit na smažení palačinek, Schůzi mozků, tvoření pomocí tiskátek z houbiček na nádobí a na debatu a filmové promítání na téma měsíce. Přijďte, těšíme se na vás!

NZDM No. 10 - Program březen 2017

Výsledek Tříkrálové sbírky 2017 u nás

Výsledek Tříkrálové sbírky 2017 u nás

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky pořádané na území města Zliv, obcí Pištín, Česká Lhota a Zbudov činí krásných 36 360 Kč.

Moc všem děkujeme!

Poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky 2017

Poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky 2017

Charita Zliv pořádá děkovnou schůzku pro koledníky Tříkrálové sbírky.

Zrušení MC Sluníčko v DC Desítka.

Vážení rodičové, oznamujeme, že od 1. 1. 2017 je MC Sluníčko z důvodu nízké návštěvnosti zrušeno. DC desítka zůstane nadále otevřená. Všem maminkám i tatínkům, kteří se zúčastnili programů v MC Sluníčko v předešlých letech, moc děkujeme. Děkujeme za pochopení a přejeme šťastný nový rok 2017.

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017

V pořadí sedmnáctá Tříkrálová sbírka se koná v prvních dnech roku 2017. Koledníci putují od domu k domu a prosí o příspěvek ve prospěch těch, kteří si sami často nedokáži pomoci. Tedy ve jménu seniorů, lidí s handicapem, nemocných a sociálně vyloučených, a to zejména v místech, kde se sbírka koná. V následujícím textu naleznete informace o tom, na co přesně budou peníze z letošní sbírky použity.

 

Dárcům oblečení

Charita Zliv nemůže z důvodu kapacity

a hygieny prostor brát od občanů Zlivi žádné oblečení. Obraťte se, prosím,

na ošacovací středisko Českého červeného kříže. Více info zde.