Pracovní tým Charity Zliv

 

Mgr. Daniela Werbynská Laschová

ředitelka Charity Zliv

statutární zástupce

 

Bc. Jitka Hošková

sociální pracovnice NZDM No.10

 

Andrea Kališová

pracovnice v přímé péči NZDM No.10

 

Mgr. Anna Němcová (externí pracovník)

Supervizor: Supervizor je odborník, který poskytuje pracovníkům v pomáhající oblasti podporu ke konkrétním problémům a pro výkon dané profese.


Kam dál:

Struktura pracovniho tymu CHZ v .pdf