Holky z Charity Zliv "šlapaly"

Holky z Charity Zliv "šlapaly"

Oranžové kolo Nadace ČEZ

Dne 4. září 2015 se na vltavské Náplavce u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích konal multimediální festival Vltava žije, v rámci kterého Nadace ČEZ pomáhala pohybem. A pomáhala i Charitě Zliv, kdy lidé jezdili na speciálně upravených oranžových rotopedech. Stačila minuta jízdy, za kterou se ujetá vzdálenost převáděla na peníze. Rotopedy byly nastaveny tak, aby jízdu na nich zvládli jak dospělí, tak děti. Zájem byl v každé věkové kategorii opravdu velký. Jízdu na rotopedech vyzkoušeli i tři nejúspěšnější finalisté soutěže Muž roku 2015. Do pedálů šlápla také paní ředitelka s pracovníky Charity Zliv a Farní charity Týn nad Vltavou. Všichni zúčastnění do jízdy vkládali veškerou energii, díky které Charita Zliv získala od Nadace ČEZ 51 498 korun! Všem, kteří se zúčastnili projektu „Pomáhej pohybem“ moc děkujeme. Velké díky patří také organizaci Šumava na nohou, jejíž členové nám přispěli velkou částkou ke konečnému výsledku. Získané finanční prostředky Charita Zliv použije na volnočasové aktivity a potřebné dovybavení Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež No. 10. 

 

DĚKUJEME