Nadace Umění pro zdraví

Nadace Umění pro zdraví

Podpora NZDM No. 10 Nadací Umění pro zdraví

Za podpory Nadace Umění pro zdraví jsme měli možnost klientům Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NZDM No. 10 přiblížit témata věnující se otázkám zdraví, přírody a umění. Klienty nízkoprahového zařízení jsou děti a mládež, kteří neustále poznávají nové věci, hledají podněty pro sebepoznání a vymezení se. Finanční podpora Nadace Umění pro zdraví pomohla uskutečnit řadu akcí ve prospěch našich klientů.

V rámci pořádaných Kuchtíků jsme se věnovali zdravým pokrmům. Přestože se příprava bulgurových placiček, avokádové pomazánky nebo müsli sušenek zdála být chvílemi téměř alchymií, děti poznaly, že i zdravé pokrmy nemusí být na přípravu náročné. Filmový klub věnující se drogám a životu teenagerů přispěl k seznámení se s náročností života mladých, řada dětí našla ve filmech inspiraci pro výtvarné tvoření. Nákup nových výtvarných potřeb lákal děti k trávení volného času kreativním způsobem. Tvořili jsme barevnými tušemi, vyráběli z papíru, vyzkoušeli si řadu výtvarných technik. Děti měly možnost předvést nejen svoji zručnost, ale také prostřednictvím sociálních her zapojit do programu dramatické prvky. Výlet do Českých Budějovic vedl k poznání a uvědomění si, jaké krásy a kulturní dědictví leží kousek od našeho domova.

Děkujeme.