Tesco - Pomáháme s Vámi

Tesco - Pomáháme s Vámi

Každý den vidíme party mladých lidí a dětí, jak se potulují po ulicích, nebo sedí u počítače a komunikují s ostatními jen na sociálních sítích. My jim ukazujeme, že čas mohou využívat jiným způsobem. Pořádáme přednášky a preventivní programy, kde jim představujeme, jaká rizika má alkohol, kouření a ostatní drogy. Vedeme je k zodpovědnému přístupu k životu, vytváříme prostor pro jejich seberealizaci. Děti se často nemají komu svěřit se svými problémy, ale za námi mohou přijít a my je vyslechneme.