Běh za nekuřáky 2015

Běh za nekuřáky 2015

Charita Zliv pořádala druhý ročník preventivní akce Běháme za nekuřáky.

Charita Zliv využila krásného babího léta k uspořádání druhého ročníku Běhu za nekuřáky, preventivní běžecké akce na podporu zdravých plic a sportovního ducha. Poselstvím této akce je ukázat dětem a mladým lidem škodlivost kouření nejen formou slov, ale také zážitku. Účastníkům byly k dispozici brožury a letáčky věnující se vlivu kouření na lidský organismus. Problematika snižujícího se věku začínajících kuřáků se dotýká cílové skupiny Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež No. 10, které provozuje Charita Zliv.
Běhu se zúčastnilo celkem devětadvacet účastníků, z toho tři „velcí“ sportovci v kategorii dětí do tří let. Ve srovnání s minulým rokem vzrostl nejen počet účastníků, ale také jejich zápal a chuť sportovat, řada běžců zdolala trasu několikrát za sebou. Pro všechny účastníky byly připraveny zasloužené odměny v podobě diplomů, placek s motivem nekuřáctví, svítících náramků a sladkostí. Po skončení běhu se všichni těšili z pohoštění a skupinových her, o které se postarala Majda z DC Desítka. Velice děkujeme firmě Zlimet s.r.o. za finanční podporu této akce. Dále bychom rádi poděkovali místním baseballovým hráčům za propůjčení prostranství hřiště, klientům a pracovníkům Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bongo v Týně nad Vltavou a v neposlední řadě všem účastníkům a nadšeným běžcům. Děkujeme a těšíme se na další ročník Běhu za nekuřáky.

 

 

Související galerie