Dárcům oblečení

Charita Zliv nemůže z důvodu kapacity a hygieny prostor brát od občanů Zlivi žádné oblečení. Obraťte se, prosím, na ošacovací středisko Českého červeného kříže.

Ošacovací středisko

Ošacovací středisko poskytuje sociálně slabým občanům na potvrzení o sociální potřebnosti 4x ročně základní ošacení zdarma. Ošacování probíhá každé úterý od 8 do 15 hodin. Ročně je ošaceno více než tisíc osob. Upozorňujeme naše klienty, že výběr ošacení je omezený a vždy vychází z aktuálních možností ošacovacího střediska.

Provádíme též sběr šatstva a to od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin. Výběr i výdej ošacení je každoročně pozastaven v době letních prázdnin a jednoho měsíce v období vánoc. Bližší informace na telefonu 387 318 520.

Po opakovaných problémech jsme nuceni požádat všechny případné dárce ošacení o důkladné zvážení další užitné hodnoty jejich daru. Znovu a znovu si bohužel někteří pletou Ošacovací středisko se sběrným dvorem a přinášejí věci roztrhané, či až nechutně špinavé. V takovém případě lze jen velmi stěží mluvit o jakékoliv humanitě. Situace je o to horší, že Oblastní spolek ČČK pak takové "dary" musí na své náklady likvidovat, přičemž vynaložené prostředky by mnohem lépe mohl využít jinde.

Děkujeme za pochopení a všem zodpovědným dárcům se omlouváme.

 

Kontakt

Oblastní spolek ČČK České Budějovice
Husova 20
370 23 České Budějovice
Tel: 387 318 520, 387 318 521
Fax: 387 318 521
Email: ceskebudejovice@cervenykriz.eu

IČO: 00425 851

Agentura domácí péče ALICE
Husova 20
370 23 České Budějovice
Tel: 387 318 552