Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež No. 10

Desítka je tu pro Tebe!

Nízkoprah jako sociální pomoc těm, kteří to potřebují.
Naše heslo: bezplatně – anonymně – důvěrně

Pro koho tu jsme

pro děti a mladé lidi od 6 do 26 let

Proč tu jsme

1) jsme tu proto, abychom pro vás vytvářeli bezpečný prostor bez alkoholu a drog
2) jsme tu proto, abyste měli kam přijít, když se dostanete do problému

Místo poskytování služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje služby na adrese náměstí Míru 10, Zliv 37344.
Pronajaté prostory od Města Zliv využíváme pro kontaktní práci s klienty, volnočasové aktivity s vybavením (fotbálek, PC kout, kulečník, vybavení pro tvořivé činnosti, apod.). Kontaktní místnost slouží k individuální práci s klienty, prostor umožňuje klidné prostředí pro přímou práci. Dále využíváme kancelář pro pracovníky na administrativní činnosti.
Služba je poskytována ambulantní formou, tj. v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež No.10.

Okamžitá kapacita: 15 lidí v jeden okamžik
NZDM No.10 smlouva pro zájemce
NZDM No.10 informace o službě

Základní činnosti:

Základní činnosti (podle § 62 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.):
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Důležité informace:

Provozní doba:

Služba je poskytována celoročně, a to:
pondělí – pátek 12.00 – 18.00

Kontaktujte nás:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež No. 10
adresa:
náměstí Míru 10, Zliv 37344
e-mail: nzdm@zliv.charita.cz

Mgr. Eva  Předotová

Tel.: 604 203 230
Vedoucí sociální služby

BA(Hons.) Jan Zych

Tel.: 733 676 682
Pracovník sociálních služeb

Bc. Lucie  Houšková

Tel.: 733 676 683
Pracovník sociálních služeb