Jak se stát členem

Jednání se zájemcem o službu

 Jednání vede pracovník NZDM No. 10:

Bc. Elena Svitičová, Bc. Martin Balej

Pokud se chceš stát uživatelem služby, musíš projít následujícími kroky:

Poté, co poprvé přijdeš do nízkoprahu,

 • se seznámíš s pracovníkem nízkoprahu, který tě provede a vysvětlí ti, co je potřeba vědět a co kde najdeš 
 • vymyslíš si přezdívku, pod kterou budeš v nízkoprahu vystupovat a zapíšeš se do Podpisovníku
 • v nízkoprahu platí určitá pravidla, která musíš znát - za jejich porušení můžeš být sankciován

Při druhém  pátém kontaktu má pracovník za úkol podat ti tyto informace:

Při šestém  osmém kontaktu se tě pracovník zeptá, jestli se ti v NZDM No. 10 líbí, a zda budeš chtít i nadále nízkoprahové zařízení využívat (se všemi pravidly a povinnostmi). Pokud ano, uzavře s tebou uživatelskou smlouvu a sepíše Záznam o uzavření ústní smlouvy o poskytování služby.

ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SLUŽBU

 neposkytnutí služby zájemcům o službu může být z důvodu:

 • nedostatečné kapacity – max. 15 uživatelů v jeden okamžik
 • nespadá do cílové skupiny – 6-26 let
 • je zjevně pod vlivem návykových látek
 • chová se agresivně
 • je v ohrožení zdraví či života
 • byl již dříve vyloučen ze zařízení pro hrubé porušení pravidel a má trvalý zákaz vstupu do zařízení

Pracovníci jednají dle svého uvážení v rámci kompetencí a s ohledem na konkrétní situaci. Vždy se o složitějších případech domlouvají v týmu (příp. na supervizi). Pracovník jedná se zájemcem či uživatelem vždy s ohledem na svou bezpečnost.

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU, KTERÝ ODMÍTÁ PRVOTNÍ INFORMACE

 • pracovník se snaží podat zájemci o službu prvotní informace
 • pokud zájemce nemá o prvotní informace zájem, sdělí mu pracovník, že bez těchto informaci nebude vědět, jak se má v klubu chovat a tudíž nemůže v klubu pobývat; pracovník se snaží zájemci informace podat nenásilnou formou
 • pokud zájemce i přesto odmítá, pracovník mu sdělí, že není možné, aby v tomto případě službu využíval, pokud zájemce změní názor, může se přijít kdykoli o službě informovat; pokud si zájemce nechá informace podat, může v klubu zůstat