Pravidla a povinnosti

Pravidla nízkoprahu a povinnosti uživatele

Pravidla

 • Alkohol, cigarety ani drogy nízkoprah No. 10 nenabízí a je zakázáno je do nízkoprahu nosit a v jeho prostorách rozšiřovat. V nízkoprahu ani jeho okolí nekouříme, nepijeme alkohol, ani neužíváme drogy.
 • Do nízkoprahu nenosíme žádné zbraně ani makety zbraní.
 • V nízkoprahu nerozvíjíme žádné sexuální aktivity ani nerozšiřujeme erotické materiály.
 • Materiální vybavení nízkoprahu si půjčujeme pouze s vědomím pracovníků. Vypůjčené věci (židle, nádobí, hry atd.) si po sobě uklízíme. Pokud něco z nedbalosti či dokonce záměrně poškodíme nebo rozbijeme, nahlásíme to pracovníkům.
 • V nízkoprahu i v jeho okolí se chováme slušně a nehlučíme.
 • V nízkoprahu i v jeho okolí je nepřípustná jakákoli forma násilí – fyzická i slovní, včetně urážek a sprostých slov.

Máš povinnost

 • dodržovat pravidla nízkoprahu No. 10, za jejich porušení přijmout odpovědný trest
 • při svém příchodu se podepsat jménem či přezdívkou do „Podpisovníku“
 • poslouchat a respektovat pracovníky nízkoprahu
 • udržovat čistotu a pořádek v prostorách nízkoprahu i před ním, chovat se k zařízení a vybavení ohleduplně, aby nízkoprah dlouho vydržel
 • nahlásit zničení a odcizení jakéhokoli vybavení a zařízení nízkoprahu
 • ohlásit mimořádnou událost, která se v nízkoprahu stala
 • individuálně plánovat

Sankce

 • Při třetím napomenutím odcházíš ze zařízení (např.: mluvíš sprostě, hádáš se s ostatními, nerespektuješ pracovníky).
 • Při prohřešku vyššího kalibru dostaneš zákaz pobytu/vstupu do zařízení na různě dlouhou dobu (např.: přijdeš pod vlivem návykových látek, chováš se agresivně).