O nás

Charita Zliv je nestátní nezisková organizace, která byla zřízena 1. 7. 2009 Biskupstvím českobudějovickým jako jedna z organizačních služek Diecézní charity České Budějovice
V současné době je naší hlavní činností Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež No. 10, jehož smyslem je vytvářet přátelské prostředí pro děti a mládež, vytvářet podmínky pro navázání kontaktu s nimi prostřednictvím vhodných způsobů trávení volného času a poskytovat odbornou pomoc a podporu dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích.

Základní údaje o organizaci:

Zřizovatel: Biskupství českobudějovické
Statutární orgán: Mag. Jiří Kohout, ředitel Charity Zliv
Právní forma: evidovaná právnická osoba, 1. 7. 2009 zaregistrována na MK ČR v Rejstříku evidovaných právnických osob. Číslo evidence: 8/1-05-728/2009-3303.

Sídlo: nám. Míru 10, 373 44 Zliv
IČ: 73634841
Tel.: 733 676 683, e-mail: info@zliv.charita.cz

Číslo účtu: 107-6819960277/0100 (Komerční banka)

O Charitě

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.