Nízkoprahové zařízení Dominus Tecum je financováno z Individuálního projektu Jihočeského kraje

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež No. 10

"Desítka"

 

Nízkoprah jako sociální pomoc těm, kteří to potřebují

 

1) jsme tu proto, abychom pro vás vytvářeli bezpečný prostor bez alkoholu a drog

2) jsme tu proto, abyste měli kam přijít, když se dostanete do problému

 

Heslo: bezplatně - anonymně - důvěrně

Pro koho: děti a mladí lidé od 6 do 26 let

Okamžitá kapacita: 15 lidí v jeden okamži

 

Poskytovatel: Charita Zliv
Zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež No. 10
Místo poskytování služby: náměstí Míru 10, 373 44 Zliv
Telefon: 731402990 (ředitelka), 733676683 (sociální pracovnice)
E-mail: charitazliv@seznam.cz

www.zliv.charita.cz

Služba je poskytována ambulantní formou, tj. v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež No.10.

Základní činnosti:
Základní činnosti (podle § 62 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.):
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba:
Služby jsou uživatelům poskytovány celoročně, a to:


pondělí – pátek 12.00 – 18.00

 

Kontakty:

Ředitelka
Mgr. Daniela Werbynská Laschová
Telefon: 731402990
charitazliv@seznam.cz

Sociální pracovníci
Bc. Jitka Hošková, Bc. Martin Balej
Telefon: 733676683
nzdm.charitazliv@seznam.cz

Místo poskytování služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje služby v budově na náměstí Míru 10 ve Zlivi. Pronajaté prostory od Města Zliv využíváme pro kontaktní práci s klienty, volnočasové aktivity s vybavením (fotbálek, PC kout, kulečník, vybavení pro tvořivé činnosti, apod.). Kontaktní místnost slouží k individuální práci s klienty, prostor umožňuje klidné prostředí pro přímou práci. Dále využíváme kancelář pro pracovníky na administrativní činnosti.

 

Důležité informace: