Něco málo o charitě

Poslání Charity 

Posláním charity všeobecně je pomoc lidem v nouzi. Hlavní činností charity je poskytování pomoci všem lidem, kteří ji potřebují. Ve své podstatě se charita snaží pomáhat všem těm, kteří se dostanou do obtížné životní situace jak sociálního, tak zdravotního rázu a preventivně se snaží eliminovat negativní společenské jevy.

Předmět činnosti a účel vzniku:

Charita  je nezisková organizace, jejímž předmětem činnosti je služba lidem v tísni, bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost, a poskytování sociálních a zdravotních služeb, charitativní a humanitární pomoci.


Základní údaje

Název organizace: Charita Zliv

Sídlo organizace: nám. Míru 10, 373 44 Zliv

web: www.zliv.charita.cz

email: charitazliv@seznam.cz

Statutární zástupce: Mgr. Daniela Werbynská Laschová

Právní forma: evidovaná právnická osoba

Zřizovatel: Biskupství českobudějovické

Bankovní spojení: KB 107-6819960277/0100

IČ: 73634841

Charita Zliv je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. Zároveň je složkou Diecézní charity České Budějovice.

Charita Zliv je od 1.7.2009 zaregistrována na MK ČR v Rejstříku evidovaných právnických osob. Číslo evidence: 8/1-05-728/2009-3303.


Kam dál:

Nebyly nalezeny žádné články.