Vznik Charity Zliv

Diecézní charita v Českých Budějovicích (Kanovnická 16, 370 01) – Společenství z farnosti Pištín – Zliv, se rozhodlo ustanovit Charitu Zliv. Na základě tohoto návrhu českobudějovické Diecézní charity a po analýze potřebnosti sociálních služeb ve městě Zliv vznikla tedy Charita Zliv k 1.7.2009.

Vznik „nové“ Charity ve Zlivi proběhl se souhlasem a doporučením ředitelky Diecézní charity České Budějovice Michaely Čermákové.

Charita Zliv je zastoupená biskupem Jiřím Paďourem PFMCap. Působnost je na území města Zliv a obcí k ní přilehlých. Charita Zliv je zaregistrována v rejstříku evidovaných právnických osob (církevní organizace) na Ministerstvu kultury ČR.

 

Harmonogram vzniku, popis aktivit:

  • červen/červenec 2009 – příprava zakládacích listin organizace, vyhledání finančního zdroje a získání finančních prostředků na realizaci
  • srpen 2009 – prezentace projektového záměru ve Zlivi (využití principů komunitního plánování), oslovení dobrovolníků, registrace služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM), osobní asistence (OA), sociálně aktivizační služba (SAS) a odborné poradenství (aktuálně je Charitou Zliv zřízeno pouze NZDM DT, na ostatních projektech usilovně pracujeme)
  • září 2009 – zpracování žádostí na MPSV
  • červenec/srpen/září 2009 – příprava zázemí pro poskytování sociálních služeb
  • říjen 2009 – zahájení jednání s Ledaxem o partnerské spolupráci – v říjnu 2009 oznámili, že nemají dostatečnou kapacitu
  • říjen/listopad 2009 – příprava podkladů do výběrového řízení kraje na poskytování sociálních služeb (NZDM, SAS)
  • leden/únor 2010 – zahájení realizace služeb
  • únor/březen 2010 – výběr pracovníků do jednotlivých služeb (od října 2009 zaměstnána sociální pracovnice Mgr. Hana Kousalová, a zatím dobrovolně ekonomka/účetní Ing. Jitka Tlamsová)
  • březen – prosinec 2010 – realizace poskytování sociálních služeb/příprava standardů kvality sociálních služeb
Nebyly nalezeny žádné články.