Pracovní tým Charity Zliv

 

Mgr. Daniela Werbynská Laschová

ředitelka Charity Zliv

statutární zástupce

 

Bc. Jitka Hošková

sociální pracovnice NZDM No.10

 

Bc. Martin Balej

sociální pracovník NZDM No.10

 

Mgr. Anna Němcová (externí pracovník)

Supervizor: Supervizor je odborník, který poskytuje pracovníkům v pomáhající oblasti podporu ke konkrétním problémům a pro výkon dané profese.


Kam dál:

Struktura pracovniho tymu CHZ v .pdf