PROJEKTY CHARITY ZLIV

V současné době je naší hlavní činností Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež No. 10 (dříve NZDM Dominus Tecum), které začalo nabízet své služby od 1.1.2010. NZDM mohou navštěvovat všechny děti a mládež ve věku od 6 do 26 let s tím, že zvláštní pozornost je věnována především práci s klienty potencionálně ohroženými sociálně nežádoucím chováním (závislosti na návykových látkách, vandalismus, kriminalita, šikana …). Nenahrazuje školní družinu nebo zájmové kroužky, svým uživatelům nabízí organizované (např. soutěže, turnaje, výtvarné aktivity, výlety)  i neorganizované volnočasové aktivity (např. stolní hry, kulečník, fotbálek, šipky, počítače) v přátelském prostředí.

Charita Zliv dříve věnovala pozornost také zaměstnávání znevýhodněných na trhu práce (dlouhodobě nezaměstnaných), které skončilo v roce 2011. Další poskytovanou službu představoval v současné době ukončený terénní program pod NZDM No. 10.

Nebyly nalezeny žádné články.