TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA obecné informace

Dobročinná charitní akce Tříkrálová sbírka byla v ČR poprvé vyzkoušena v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi (podobné sbírky s delší tradicí se konají též v Německu a Rakousku). Pro značný úspěch byla sbírka v roce 2001 poprvé uspořádána v celostátním měřítku (od té doby se koná každoročně). Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2011 se v celostátním měřítku uskutečnila již pojedenácté.

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Sbírka má ustálená pravidla. Vedoucím skupinky musí být osoba nad 15 let vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné  kasičky, opatřené charitním logem. Koledování probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna.

Sbírku doprovází od roku 2008 také Tříkrálový koncert, pořádaný v Městském divadle Brno, který v přímém přenosu vysílá Česká televize a ze záznamu také ČRo 1-Radiožurnál.

Kromě koledníků lze přispět také na tříkrálové sbírkové konto a v posledních letech také prostřednictvím "dárcovské SMS" odeslané z mobilního telefonu (DMS KOLEDA).

Výnosy dle oficiálních výsledků sbírky vyhlášených Charitou ČR.

Výsledky TS 2018 u nás

Výsledky TS 2018 u nás

Naprosto úžasný rekordní výsledek Tříkálové sbírky 2018 byl 55.270 Kč :)

V lednu startuje Tříkrálová sbírka. Do ulic vyrážejí tisíce koledníků

Tříkrálové foto Martina Chvojková, Choteč.

Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

Charita Zliv opět pořádá Tříkrálovou sbírku, v lednu 2018 opět vyjdou koledníci do ulic. Prosím, přijměte je na prahu svých dveří. Finanční příspěvky použije Charita Zliv na financování NZDM No.10.

Leták Tříkrálová sbírka 2018

Výsledek Tříkrálové sbírky 2017 u nás

Výsledek Tříkrálové sbírky 2017 u nás

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky pořádané na území města Zliv, obcí Pištín, Česká Lhota a Zbudov činí krásných 36 360 Kč.

Moc všem děkujeme!

Poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky 2017

Poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky 2017

Charita Zliv pořádá děkovnou schůzku pro koledníky Tříkrálové sbírky.

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017

V pořadí sedmnáctá Tříkrálová sbírka se koná v prvních dnech roku 2017. Koledníci putují od domu k domu a prosí o příspěvek ve prospěch těch, kteří si sami často nedokáži pomoci. Tedy ve jménu seniorů, lidí s handicapem, nemocných a sociálně vyloučených, a to zejména v místech, kde se sbírka koná. V následujícím textu naleznete informace o tom, na co přesně budou peníze z letošní sbírky použity.

Hledáme koledníky na Tříkrálovou sbírku 2017

Hledáme koledníky na Tříkrálovou sbírku 2017

Jako každý rok, i letos hledáme koledníky na Tříkrálovou sbírku.

 

Peníze z Tříkrálové sbírky začínají pomáhat po celém Česku

Podpořeno z TKS - samolepka na Sociálním vozidle Farní charity Česká Lípa (ilustrační snímek: Lubomír Kotek)

Mikrobus s úpravou pro lidi se zdravotním postižením sváží hendikepované klienty do denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen v Domě sv. Josefa ve východočeských Chotovicích. Zabezpečen je také provoz poradny pro oběti trestné činnosti Blansko a nepřetržité Tísňové péče Plzeň pro klienty v krizi. Devítiletý Adámek půjde na speciální fyzioterapii v Lázních Piešťany. To vše díky štědrým dárcům letošní Tříkrálové sbírky pro lidi v nouzi. 

Výsledek Tříkrálové sbírky 2016

Výsledek Tříkrálové sbírky 2016

Na Pelhřimovsku vybrali tříkráloví koledníci do kasiček celkem 646.890,- Kč. Děkujeme všem dárcům, kteří svým darem pomohou potřebným lidem v našem okolí. 65% výtěžku sbírky se vrací zpět k nám a Oblastní charita díky nim může pomáhat tam, kde je potřeba.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016 u nás

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016 u nás

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky pořádané na území města Zliv, obce Pištín a Česká Lhota činí rekordních 46 106 Kč.

Děkujeme.