Tříkrálová sbírka 2014

... štěstí, zdraví přejeme Vám

Tříkrálová sbírka je za námi a nám nezbývá než všem srdečně poděkovat za pomoc i štědré dary. Díky Vám koledování skončilo nádherným výsledkem 34 139 Kč. Výtěžek podpoří činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – NZDM No.10 a Mateřského centra Sluníčko. Část výtěžku bude použita na pomoc lidem v nouzi.

Děkujeme Vám všem, kteří nejste ke svému okolí lhostejní!