Tříkrálová sbírka 2015

Již pošesté vyslala Charita Zliv koledníky Tříkrálové sbírky do ulic Vašeho města. Výtěžek sbírky pořádané na území města Zliv a obce Pištín činí krásných 33 353 Kč. Děkujeme všem občanům, kteří přijali koledníky na prahu svých domovů a podpořili je darem či vlídným a povzbudivým slovem. Dále srdečně děkujeme všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na realizaci sbírky, dobrovolníkům z řad dětí i dospělých, starostovi města Zliv a obce Pištín, farníkům, úředníkům a pracovníkům České spořitelny. Získané finanční prostředky podpoří činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež No. 10 a Mateřského centra Sluníčko. Výnos ze sbírky pomůže zkvalitnit práci s dětmi a mládeží. Část výnosu bude použita na aktuální humanitární pomoc do zahraničí.

Celorepublikový výnos letošní Tříkrálové sbírky činí 89 316 247 Kč. Více informací si můžete přečíst na oficiálních stránkách Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz.

Děkujeme všem lidem, kteří začali rok dobrým skutkem.