Tříkrálová sbírka 2016

Se začátkem nového roku Charita Zliv opět vyslala do ulic své koledníky. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky pořádané na území města Zliv, obce Pištín a Česká Lhota činí rekordních 46 106 Kč. Sbírky se zúčastnilo 20 koledníků a 6 vedoucích skupinek. Děkujeme všem lidem, kteří přijali koledníky na prahu svých domovů a podpořili je darem či vlídným a povzbudivým slovem. Dále srdečně děkujeme všem lidem, kteří se podíleli na realizaci sbírky, dobrovolníkům z řad dětí i dospělých, starostům, farníkům, úředníkům a pracovníkům České spořitelny. Získané finanční prostředky podpoří činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež No. 10 a Mateřského centra Sluníčko. Část výnosu bude použita na humanitární pomoc do zahraničí.

Děkujeme všem lidem, kteří začali rok dobrým skutkem.

ZLIV   37 121 Kč                                             PIŠTÍN   6 539 Kč                                 ČESKÁ LHOTA   2 446 Kč