Tříkrálová sbírka 2017

Se začátkem nového roku Charita Zliv opět vyslala do ulic své koledníky. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky pořádané na území města Zliv, obcí Pištín, Česká Lhota a nově také Zbudov činí krásných 36 360 Kč. Sbírky se zúčastnilo 22 koledníků a 8 vedoucích skupinek. Děkujeme všem lidem, kteří přijali koledníky na prahu svých domovů a podpořili je darem či vlídným a povzbudivým slovem. Dále srdečně děkujeme všem lidem, kteří se podíleli na realizaci sbírky, dobrovolníkům z řad dětí i dospělých, starostům, farníkům, úředníkům a pracovníkům České spořitelny. Získané finanční prostředky podpoří činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež No. 10 ve Zlivi. Část výnosu bude použita na humanitární pomoc do zahraničí.

Fotogalerie

Děkujeme všem lidem, kteří začali rok dobrým skutkem.

ZLIV   26 266 Kč                PIŠTÍN   3 879 Kč                ČESKÁ LHOTA   3 090 Kč              ZBUDOV   3 125 Kč

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
pokladniček
Aktuální výnos
[Kč]
Koleda celkem1036 360 Kč
Rozpečetěno 10 z 10 úředně zapečetěných pokladniček.