Tříkrálová sbírka 2018

Se začátkem nového roku Charita Zliv opět vyslala do ulic své koledníky. Koledovalo se od středy 3.1. do pátka 12.1.2018. I když jsme se i letos potýkali s menším počtem dobrovolníků, nakonec jsme díky jejich velkému odhodlání a samozřejmě i vřelosti všech dárců dosáhli naprosto úžasného rekordního výsledku. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky pořádané na území města Zliv, obcí Pištín, Česká Lhota a Zbudov činí parádních 55.270 Kč. Sbírky se zúčastnilo 21 koledníků a 5 vedoucích skupinek. Velmi děkujeme všem lidem, kteří přijali koledníky na prahu svých domovů a podpořili je darem či vlídným a povzbudivým slovem. Dále srdečně děkujeme všem lidem, kteří se podíleli na realizaci sbírky. Získané finanční prostředky podpoří činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež No. 10 ve Zlivi. Část výnosu bude použita na humanitární pomoc do zahraničí.

Fotogalerie

Děkujeme všem lidem, kteří začali rok dobrým skutkem

ZLIV   43.308 Kč       PIŠTÍN   5.160 Kč        ČESKÁ LHOTA   3.306 Kč       ZBUDOV   3.496 Kč

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
pokladniček
Aktuální výnos
[Kč]
Koleda celkem1055 270 Kč
Rozpečetěno 10 z 10 úředně zapečetěných pokladniček.